Grupp ta’ Patrijiet Agostinjani matul il-ġimgħa bejn id-19 u 23 ta’ Ġunju nġabru f’Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ Għawdex għall-jiem ta’ silenzju u riflessjoni akkumpanjati  minn P. Marcello Ghirlando OFM. Dawn kienu jiem fejn f’ambjent ta’ komunità, l-aħwa miġbura setgħu jirriflettu iktar fuq is-sejħa reliġjuża tagħhom f’relazzjoni mal-Mulej Ġesù, filwaqt li jkomplu jġeddu qalbhom fil-missjoni tagħhom.Bejn it-Tnejn 19 u l-Ġimgħa 23 ta' Ġunju, P. David Cortis osa u P. Salvinu Caruana osa ħadu sehem fil-Konferenza Intercultural Experience of Pastoral Ministry in a changing Europe - New Forms of Evangelization in the Augustinian Order, li saret f'San Gimignano (FI) fl-Italja. Kienet esperjenza sabiħa u kien hemm 9 kelliema, fosthom P. David li għamel riflessjoni fuq The Augustinian Pastoral Hospitality and Integration of Immigrations/Refugees in Malta. The Church’s Evangelical Service of Love to Strangers.


L-isbaħ kuntatti fil-ħajja jseħħu meta l-għajnejn jiltaqgħu, meta l-qlub jinfetħu, meta l-esperjenzi ngħixuhom flimkien.

L-isbaħ kuntatti fil-ħajja jseħħu meta jkun hemm intimità, ġenwinità, trasparenza u wens reali.

L-isbaħ kuntatti fil-ħajja jseħħu meta l-ġewwieni tagħna jintmiss minn barkiet u meta l-immaġinazzjoni fina tibqa’ timraħ.

 


Matul din is-sena fejn ir-Reliġjużi Agostinjani Maltin qiegħdin ifakkru l-200 sena mit-twaqqif tal-Provinċja tagħhom, il-Pirjol Ġenerali tal-Ordni Agostinjan, Padre Alejandro Moral Antón OSA ser ikun qiegħed jagħmel iż-żjara Kanonika tiegħu fil-Provinċja Maltija mis-16 sal-24 ta’ Mejju. Din se tkun l-ewwel żjara uffiċjali tiegħu lill-Provinċja u li matulha se jkun qiegħed iżur il-komunitajiet u r-rejaltajiet kollha tal-Provinċja.

Matul dawn il-ġranet li ser ikun hawn Malta ser ikun qiegħed jiltaqa’ b’mod individwali ma’ kull reliġjuż u kif ukoll ma’ kull komunità: Rabat Malta, il-Belt Valletta, Pietà, Ħal Tarxien, Paceville, Rabat Għawdex. Jiltaqa’ wkoll  mal-agostinjani li jinsabu fid-Dar tal-Kleru f’Birkirkara. Ser ikun qiegħed jgħati l-Affiljazzjoni tal-Ordni lil għaxar persuni. Żjara mportanti ser tkun dik fl-iskejjel: dik tal-Primarja ġewwa l-Marsa u l-oħra Sekondarja f’tal-Pietà. Ser ikun qiegħed imexxi l-festa Titulari tal-Parroċċa Santu Wistin u kif ukoll il-Korteo u l-quddiesa tal-Festa ta’ Santa Rita fil-Belt Valletta. Il-Lajċi kollha li b’xi mod jew ieħor huma f’kuntatt mal-Agostinjani, ser jiltaqgħu wkoll mal-Ġeneral. Laqgħa oħra mportanti ser tkun dik mal-Arċisqof ta’ Malta, Mons Charles Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex, Mons Mario Grech. Din iż-żjara Kanonika tispiċċa b’permezz ta’ laqgħha fraterna mar-Reliġjużi kollha tal-Provinċja flimkien.

Il-Pirjol Ġenerali ser ikun akkompanjat minn wieħed mill-Assistenti tiegħu: Padre Luis Marín de San Martín OSA li jieħu ħsieb l-agostinjani kollha li huma fin-naħa t’isfel tal-Ewropa.

Merħba fostna!


L-Erbgħa 8 ta’ Frar fil-5.30pm fil-Knisja tagħna ta’ Għawdex saret velja ta’ talb li matulha inqraw siltiet mill-ħajja ta’ Fra Grazzja Gauci OSA. Wara wkoll sar it-tberik tax-xbieħa tiegħu, xogħol il-pittur bravu Manwel Farrugia, u sar mument ta’ talb quddiem Ġesu’ Sagramentat. Dakinhar kienet ippubblikata l-bijografija tiegħu – xogħol ta’ Eman Bonnici. Kienu mqassma santi b’aspetti ta’ ħajtu u b’talba miktuba mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech.


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.