Nhar il-Ġimgħa, 6 ta’ Marzu 2020 saret iċ-ċerimonja tat-tqassim ta’ Ċertifikat ta’ Attendenza ġewwa l-Istitut Agostinjan fi tmiem is-sena akkademika 2019-2020. Is-serata bdiet b’Quddiesa Konċelebrata mmexxija minn P. Pierre Desira OSA, Assistent Direttur tal-Istitut Agostinjan, flimkien ma’ P. Mario Attard ofm cap, u P. Constantino Borg OSA. P. Pierre fisser il-mixja tar-Randan fid-dawl tal-Istqarrijiet ta’ S. Wistin, li kien is-suġġett tat-tlettax il-laqgħa tas-sena akkademika. Wara d-Direttur tal-Istitut Agostinjan, il-Professur P. Salvinu Caruana OSA, għamel id-diskors tal-okkażjoni. Fih huwa fisser il-kors tas-sena 2019-2020, u wara huwa ta ħjiel tal-korsijiet għas-sena akkademika 2020-2021.

Il-lezzjonijiet sejrin ikunu dwar it-teknika tal-katekeżi ta’ S. Wistin f’żewġ trattati tiegħu, it-Tagħlim Nisrani u Dwar kif tgħallem il-katekiżmu lit-tfal. Fil-kors l-ieħor minn Jannar sa Marzu 2021, sejjer jiġi mfisser it-trattat ta’ S. Wistin 10 Omeliji fuq l-Ewwel Ittra ta’ S. Ġwann lill-Parti. It-trattat ġie maqlub għall-Malti minn P. Francis Calleja OSA, Rettur tal-Bażilika ta’ S. Rita f’Cascia, u mfisser bis-saħħa ta’ għadd ta’ studji fuqu mill-Prof. S. Caruana OSA. Il-ktieb “Waħda u sħiħa hija l-Imħabba”, ta’ 240 faċċata, sejjer jitneda nhar il-Ġimgħa, 8 ta’ Jannar 2021 fis-6.30pm fis-Sala tal-Istitut Agostinjan, Pietà.

It-23 edizzjoni tal-Annual St Augustine Lecture 2020, fl-Università ta’ Malta, sejjer jingħata mill-Professur Anthony Dupont tal-Università Kattolika ta’ Leuven, Belġju, il-Ħamis, 26 ta’ Novembru 2020. Fi tmiem is-serata ta’ Jum il-Gradwazzjoni, P. Pierre Desira OSA qassam Ċertifikat ta’ Attendenza lit-38 partiċipant fil-korsijiet tas-sena akkademika 2019-2020. Wara kien hemm riċeviment tal-okkażjoni.

 


Bejn il-Ġimgħa 28 ta’ Frar u l-Ħadd l-1 ta’ Marzu 2020, 28 partiċipant fil-korsijiet tal-Istitut Agostinjan 2019-2020, ħadu sehem f’LIVE-IN ġewwa l-Qawra Palace Hotel, il-Qawra. Il-Ġimgħa fl-4.30pm P. Franco Grech OSA, ta taħdida dwar Rwol tal-lajċi, u ħidma bħalissa, mal-lajċi Agostinjani fil-Provinċja Agostinjana Maltija, bħala għajnuna għad-diskussjoni, tqassmu xi ftit faċċati mid-dokument On the Way with St. Augustine. Augustinian Lay Fraternities.

P. Pierre Desira OSA, mexxa l-Ewkaristija fil-5.30pm. Is-Sibt, 29 ta’ Frar, filgħodu fit-8.30 ltqajna għat-talb ta’ filgħodu animat minn P. Mario Attard ofm cap. Fil-11.00 P. Mario Attard ofm cap, iċċelebra l-Ewkaristija u għamel konferenza mill-isbah dwar xi ħsibijiet ta’ S. Wistin fuq ir-Randan li huwa silet mill-Istqarrijiet ta’ S. Wistin.

Fl-4.00pm ltqajna għal taħdida fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Il-Ħadd, l-1 ta’ Marzu mexxa t-talb ta’ filgħodu fit-8.30am, u l-Ewkaristija fil-11.00am, P. Salvinu Caruana OSA. Il-partiċipanti kollha stqarrew il-pjaċir li ħadu matul il-Live-In u xtaqu li jsir iktar regolarment fis-sena.


Bejn it-2 u l-5 ta’ Marzu, il-Provinċjal, P. Leslie Gatt ħa sehem f’laqgħa tas-Superjuri taċ-Ċirkoskrizjonijiet Agostinjani ta’ lingwa Ingliża li nżammet fil-campus tal-Universita Santu Wistin, f’Iloilo l-Filippini. Għal-laqgħa, flimkien mal-Pirjol Ġenerali u l-assistenti ġenerali responsabbli mill-Afrika u l-Oceanija, ħadu sehem ukoll il-provinċjali u s-superjuri tal-Amerika, l-Irlanda, l-Ingilterra, Malta, l-Awstarlja, l-Filippini, l-Indonezja, l-Indja, il-Kenya u t-Tanzanja.
Il-Laqgħa serviet l-ewwel u qabel kollox biex wieħed jaqsam flimkien ir-realta agostinjana rispettiva fil-pajjiż partikolari, waqt li jfittex oqsma li fihom wieħed jista jikkollabora aktar flimkien. Filfatt l-ewwel jum tal-laqgħat kien iddedikat biex kulħadd seta jippreżenta r-realtà u l-isfidi taċ-ċirkoskrizjoni partikolari tiegħu, waqt li jwieġeb għal mistoqsijiet imressqa mis-superjuri l-oħra. Imbagħad komplew b’diskussjoni fuq diversi oqsma fosthom: il-formazzjoni inizzjali; il-policies ta’ safeguarding ta’ minuri u persuni vulnerabbli; ir-reazzjonijiet tagħna quddiem realtajiet politiċi partikolari u l-kurrent ta’ politiċi populisti f’diversi pajjiżi tad-dinja; is-sostenn ta’ proġetti f’pajjiżi nieqsa mir-riżorsi partikolarment finanzjarji; l-attenzjoni lejn l-anzjani tagħna; il-preżenza tas-superjuri fil-komunitajiet.
Barra mis-suġġetti li ġew diskussi, l-laqgħa kienet opportunità sabiħa biex wieħed jaqsam mumenti sbieħ ta’ komunjoni flimkien. Il-merħba li taw l-aħwa filippini u l-Universita Agostinjana ta’ Iloilo kienu bla dubju ta’ xejn turija mill-isbaħ ta’ din il-komunjoni Agostinjana.

 


Nhar it-Tnejn, 2 ta' Marzu, il-Kummissjoni Provinċjali tal-Lajċi Agostinjani organizzat Ċelebrazzjoni Penitenzjali tar-Randan għal-lajċi. Din iċ-ċelebrazzjoni saret fil-Kappella ta' l-Iskola Santa Monika, B'Kara, L-ewwel ċċelebrajna il-quddiesa, u wara bdejna il-Penitenzjal li kien immexxi mis-Sur Godfrey Scicluna, membru fil-Kummissjoni. Il-Penitenzjal kien jinkludi riflessjoni minn Sr. Vania Bonello, Agostinjana, fuq it-tema: "Qum, aqbad friexek u imxi".

Kien hemm ukoll diversi Patrijiet Agostinjani għall-qrar. Waqt il-qrar saru diversi riflessjonijiet adattati għal minn Żmien ir-Randan minn diversi Qaddisin u Beati Agostinjani. Iċ-ċelebrazzjoni għalqet bil-Barka Sagramentali.

 


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.