Strieħu fis-sliem...

Strieħu fis-sliem... dawn huma l-kliem li jiġu f’moħħ kull min iżur il-qraba tiegħu fiċ-ċimiterju. Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Novembru l-aħwa Agostinjani flimkien ma’ diversi lajċi li huma qrib tal-familja Agostinjana inġabru flimkien biex jitolbu għar-reliġjużi mejtin tal-Provinċja Agostinjana Maltija. L-aħwa reliġjużi ċċelebraw l-ewkaristija fil-kappella taċ-Ċimiterju u wara sar mument qasir ta’ talb fuq l-oqbra tal-Provinċja. Fl-omelija tiegħu P. Leslie Gatt osa ħeġġeġ lil dawk kollha preżenti biex japprezzaw id-don tal-fidi u jirriflettu fuq is-sabiħ tal-ħajja bi stennija għall-ħajja ta’ dejjem.

 


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.