Festa tal-Qaddisin Kollha Agostinjani

Nhar l-Erbgħa, 13 ta Novembru, jum it twelid ta' Santu Wistin, il-lajċi agostinjani ċċelebraw il- Festa tal-Qaddisin kollha Agostinjani, fil-Kappella tal-Monasteru tas-Sorijiet Agostinjani ta' Ħajja Kontemplattiva fil-Belt Valletta. Saret quddiesa mmexxija mill-Provinċjal, P. Leslie Gatt OSA. Fil - quddiesa sar ukoll talb għall-bżonnijiet tal- vokazzjonijiet agostinjani. Wara  l-quddiesa, l-lajċi kellhom ċ-ċans jidħlu fil-Monasteru fejn iltaqgħu mas-sorijiet u ħadu xi haġa flimkien. Grazzi kbira lis-sorijiet tal-laqgħa li għamlulna.


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.