Pubblikazzjoni ġdida bi traduzzjoni tal-Ewwel Tliet Kotba tal-Istqarrijiet

F’serata li ttellgħet fid-The Santa Rita Priory San Ġiljan fil-21 ta’ April, ġie mniedi ktieb ġdid bit-test tal-“l-Ewwel tliet Kotba ta’ l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin”. Il-ktieb li huwa Pubblikazzjoni tal-Provinċja Agostinjana Maltija u jiġbor fih l-ewwel tliet kotba ta’ l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin fi traduzzjoni b’Malti mill-isbaħ ta’ P. Ugolin Gatt O.S.A. u Karmenu Vassallo.

Dawn it-traduzzjonijiet kienu filfatt dehru għall-ewwel darba fir-rivista Agostinjana “Santa Rita” bejn l-1956 u l-1963. F’din il-Pubblikazzjoni, l-Edituri s-Sur Ivan Said u  Rev Dr Jonathan Farrugia qed ipoġġu għall-ewwel darba flimkien dawn il-kapitli, u magħhom jippubblikaw studju dwar l-istess Stqarrijiet ta’ Santu Wistin u dwar it-tradutturi nfushom. Filfatt kienet il-ħbiberija tagħhom u l-ammirazzjoni li t-tnejn kellhom lejn Santu  Wistin, li snin ilu wasslet lill-Professur P. Ugolin Gatt O.S.A. u l-Poeta Karmenu Vassallo biex jikkollaboraw flimkien fuq it-traduzzjoni u n-noti għall-Istqarrijiet. Sfortunatament dan ix-xogħol kien wasal biss sat-tielet ktieb tal-Istqarrijiet.

Kif kiteb il-Provinċjal f’kelmtejn ta’ daħla għal din il-pubblikazzjoni, dan il-ktieb “għandu jservi kemm biex jipprovoka x-xewqa li wieħed ikompli jitħabbeb mat-testi ta’ Santu Wistin u partikolarment tal-Istqarrijiet, imma anke biex ipoġġi dawl fuq iż-żewġ studjużi Maltin P. Ugolin Gatt O.S.A. u Karmenu Vassallo li taw kontribut siewi f’diversi oqsma.” Ħajr speċjali lis-sur Ivan Said li inizjalment ħolom u ħadem fuq dan il-proġett u lir-rev. Dr Jonathan Farrugia, Kap tad-dipartiment tal-Patrologija fil-Fakulta tat-Teoloġija, li kkollabora miegħu biex illum jista’ jkollna f’idejna dan it-test. Dan it-test ikompli ma’ sensiela ta’ studji u testi ta’ Santu Wistin ippubblikati bl-ilsien Malti.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.