Assemblea tal-Organizzazzjoni tal-Agostinjani tal-Ewropa

Bejn is-16 u l-20 ta’ Ġunju, fl-Istudju Teoloġiku Agostinjan f’Valladolid fi Spanja, iltaqgħet l-Assemblea tal-Organizzazzjoni tal-Agostinjani tal-Ewropa. Malta kienet rappreżentata mil-Provinċjal P. Leslie Gatt O.S.A.. Din il-laqgħa ġabet flimkien rappreżentanti tal-pajjiżi fejn jaħdmu l-aħwa Agostinjani, flimkien mal-Pirjol Ġenerali, il-Vigarju Ġenerali u l-Assistenti Ġenerali responsabbli miċ-ċirkoskrizzjonijiet Ewropej.

F’dawn il-jiem l-assemblea ddiskutiet is-Sinodalità, l-attenzjoni għall-protezzjoni tal-minuri u l-persuni vulnerabbli, u l-formazzjoni tal-kandidati ġodda. Kull rappreżentant kellu l-opportunità jaqsam anke ftit spunti dwar ir-realta’ tal-preżenza Agostinjana fil-pajjiż partikolari u l-isfidi tal-Ordni u tal-Knisja rispettivament.  

Fil-Monasteru ta’ Valladolid, tgħix komunità mdaqqsa ta’ patrijiet Agostinjani u hemm ukoll professorju fejn jiġu ffurmati kandidati minn diversi pajjiżi madwar id-dinja. Iċ-Ċentru Teoloġiku iservi anke s-seminaristi djoċesani, kandidati minn Ordnijiet u Kongregazzjonijiet oħra, flimkien ma’ numru sabiħ ta’ Lajċi.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.