Missjoni

L-attività missjunarja, li ġejja min-natura tal-Knisja, hija l-pjan t’Alla fid-dinja u fl-istorja, fejn Alla juri l-istorja tas-salvazzjoni. L-attività missjunarja ma tinkludix biss x-xandir tal-Evanġelju kullimkien imma hija wkoll risposta għall-inkulturazzjoni b’rispett għall-kulturi, u bi promozzjoni għad-djalogu veru u kollaborazzjoni sinċiera.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.