Adeodato Schembri

  1. Meta twelidt u fejn trabbejt? 

Jiena mir-Rabat Għawdex u twelidt fl-4 t’Awwissu 1942

  1. Fejn kont tattendi skola (primarja, sekondarja, post-sekondarja)? 

Kont nattendi fl-iskola Primarja tar-Rabat Għawdex u l-Kulleġġ Santu Wistin li dak iż-żmien kien Ħal Tarxien. Wara komplejt l-istudji tiegħi tal-Filosofija u t-Teoloġija fil-Kunvent tagħna l-Agostinjani fir-Rabat Malta (Kunvent San Mark).

L-istudji tiegħi komplejthom fil-Brażil fejn hemmhekk għamilt Diploma fil-Katekeżi (Catequética de Belo Horizonte - MG (Brasil) 29-11-1968) u wara komplejt il-liċenjzatura fil-lingwa u l-letteratura Portugiża mill-Università Estadual Mato Grosso (10-09-1979).

  1. Meta ġietek is-sejħa għall-ħajja agostinjana u x’ħajrek? 

Ta’ tifel kont abbati fil-knisja Santu Wistin tagħna l-Agostinjani fir-Rabat Għawdex u kont għal 5 snin ngħix fil-Kulleġġ Santu Wistin f’Ħal Tarxien bħala border. Billi kont ngħix f’ambjent Agostinjan u dejjem interessajt ruħi fil-ħidma u l-kariżma Agostinjana, meta wasal il-waqt tlabt biex nibda l-esperjenza tiegħi bħala novizz.

  1. Xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu? 

Inħobb naqra, nimxi, nisma’ l-mużika u nġemma l-bolol ta’ Malta.

  1. Tista’ tgħidilna xi ktieb interessanti li qrajt?  Fuq xhiex jittratta? 

“Santo Agostinho” ta’ Peter Brown. Jitratta fuq Santu Wistin (kitbiet u l-ħajja tiegħu).

“Meeting Him changed our lives” ta’ Selim Sayegh. Jitratta fuq karattri differenti mill-Evanġelju li jirrakkuntaw ħajjithom.

  1. Għandek xi quote/saying għal qalbek? 

“Timeo Deum transeuntem” li tfisser nibża’ minn Alla li jgħaddi.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.