Grupp ta’ aħwa Agostinjani jinġabru għal jiem ta’ rtir

Bejn is-16 u l-20 ta’ Ottubru grupp ta’ aħwa Agostinjani inġabru għal ftit jiem ta’ rtir f’Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ Għawdex. Matul dawn il-jiem l-aħwa kellhom l-opportunità li jieqfu mir-rutina tal-ħajja u jgħixu mumenti ta’ aktar skiet, talb u riflessjoni akkumpanjati minn Fr Martin Cilia MSSP li anima dawn il-ġranet. Ir-riflessjonijiet ta’ Fr Martin poġġew stedina ċara biex wieħed jirrifletti fuq ir-realtà tiegħu, l-esperjenza tal-ħajja li jaqsam mal-aħwa, iċ-ċentralità ta’ Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħu u l-misteri li jlaqqgħuna miegħU fil-mixja tagħna tal-ħajja partikolarment fiċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija. Il-Ħamis l-aħwa kellhom anke katekeżi sabiħa fuq l-ikoni tal-misteri tar-Rużarju li jinsabu fil-Pjazza tas-Santwarju Tal-Madonna ta’ Pinu. Il-Ġimgħa mbagħad l-Irtir għalaq biċ-ċelebrazzjoni tal-ewkaristija fl-istess Santwarju. 

Dawn il-jiem kienu anke opportunità sabiha biex reliġjużi minn komunitajiet differenti jiġu flimkien u jaqsmu s-sabih tal-ħajja reliġjuża agostinjana lilhinn mill-ħidma u minn dak kollu li normalment isawwar il-ġranet b’tant attivita. Il-ġranet tal-Irtir jagħtu anke okkażjoni ta’ esperjenza sabiħa ta’ talb b’mod aktar kalm u opportunità sabiħa ta’ tiġdid spiritwali.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.