Tifkira tal-Aħwa Agostinjani li telqu qabilna

Fis-6 ta’ Novembru, il-Familja Agostinjana tiċċelebra t-tifkira tar-reliġjużi Agostinjani li għexu qabilna u li llum jistrieħu mal-Mulej. Nhar it-Tnejn 6 ta’ Novembru filgħodu, il-provinċjal flimkien ma’ diversi aħwa iċċelebra quddiesa fil-Knisja San Nikola minn Tolentino, Ħal Tarxien li fiha fakkar l-aħwa mejtin. Fir-riflessjoni tiegħu huwa tkellem fuq: it-tifkiriet sbieħ li dawn l-aħwa kollha ħallewlna; is-sens ta’ gratitudni li għandu jitqanqal fina quddiem dak li għexu dawk li ġew qabilna; u fuq kollox il-ħarsa ta’ fidi u tama li għandha timla l-qalb tagħna bħala nsara li għadna qed ngħixu il-mixja tal-ħajja fuq din l-art. Wara l-quddiesa l-Provinċjal flimkien ma’ diversi aħwa reliġjużi għamlu talba fuq l-oqbra tal-provinċja, fiċ-ċimiterju tal-Addolorata


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.