Is-segretarjat tal-Missjonijiet Agostinjani jiċċelebra 30 sena

Il-Provinċja Agostinjana flimkien mas-segretarjat Missjonijiet Agostinjani AMIGOS ser jiċċelebraw quddiesa ta’ radd il-Ħajr lil Alla f’għeluq it-30 sena mit-twaqqif tas-segretarjat fl-1994. Din il-quddiesa ser issir nhar is-Sibt 6 t’April fil-Knisja ta’ San Nikola ta’ Tolentino, Triq Lampuka, Ħal Tarxien fis-6.30pm.

Għal dawn l-aħħar 30 sena l-AMIGOS offra lil diversi żgħażagħ esperjenza missjunarja, il-Brażil, Możambik u l-Kenja. Din is-sena grupp ta’ 7 żgħażagħ flimkien ma’ Fr Mario Abela osa (direttur tas-segretarjat) qegħdin iħejju ruħhom biex jagħmlu ħidma missjunarja l-Możambik. Nkomplu nitolbu għalihom u ngħinuhom f’din il-ħidma li ser jagħmlu dan is-sajf permezz tad-donazzjonijiet tagħna.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.