Il-25 edizzjoni tal-Annual Saint Augustine Lecture ­ 2024

Ħidma prestiġjuża akkademika ta’ kull sena fl-Istitut Agostinjan hu l-Annual Saint Augustine Lecture. Il-lecture twaqqaf mill-Professur P. Salvinu Caruana, Agostinjan, fl-1998 ġewwa l-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta’ Malta fuq xewqa u interess kbir mill-mibki Professur Dun Peter Serracino Inglott, Rettur tal-istess Università. L-ewwel lecture jinżamm fl-Università ta’ Malta, u l-ieħor imbagħad jinżamm fl-Istitut Agostinjan. Is-suġġett għal din is-sena akkademika tal-Istitut Agostinjan kien dwar l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin ta' Ippona. Ġie mistieden sabiex jagħti ż-żewġ lectures tal-25 edizzjoni tal-Annual Saint Augustine Lecture (2024), Dr Kolawole Chabi, Agostinjan minn Benin, imma li issa ilu jgħix u jgħallem għal snin twal fl-Università Pontifiċja Augustinianum f’Ruma.

Il-lecture hu mniedi flimkien mal-Provinċja Agostinjana ta’ Malta, mal-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta’ Malta, u mal-Fondazzjoni għall-Istudji fit-Teoloġija tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. L-ewwel lecture ta’ nhar il-Erbgħa, 20 ta’ Marzu 2024, fis-7.00pm, il-Professur Chabi għamlu fl-LT 2 (Francis Ebejer Hall) tal-Università ta’ Malta, dwar The Concept confessio/confiteri and its Use in Augustine of Hippo’s Œuvre outside of The Confessions. Is-serata tmexxiet mir-Revdmu Mons. Professur Hector Scerri. Wara kien hemm riċeviment. L-għada, il-Professur Chabi ta lecture ieħor ta’ nhar il-Ħamis, 21 ta’ Marzu 2024 fis-6.30pm, fis-sala tal-Istitut Agostinjan, dwar Augustine, Doctor Gratiae, in The Confessions. Is-serata tmexxiet mir-Revdu P. Pierre Desira OSA, Ass. Dir. Istitut Agostinjan. Wara Wara kien hemm riċeviment. Il-lecture huwa aspett ieħor tas-sena akkademika ġewwa l-Istitut Agostinjan fil-kumpless ta’ S. Rita, S. Ġiljan.

Għal iktar tagħrif dwar is-sena akkademika 2025, ikteb lil P. Salvinu Caruana OSA PO Box 61 Msida PO MSD 1000; Kunvent S. Wistin, Triq l-Ifran, Il-Belt Valletta VLT 1452; jew ċempel fuq 7929 4177.

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.