L-Agostinjani tar-Rabat fl-inizjattiva Rabat Sacrum

Bejn is-Sibt 23 ta’ Settembru u l-Ħadd 24 ta’ Settembru, il-Komunità Agostinjana tar-Rabat ħadet sehem fl-inizjattiva Rabat Sacrum li ġiet imtella mill-Kunsill Lokali tar-Rabat bil-kollaborazzjoni ta’ diversi entitajiet ċivili u reliġjużi. L-idea tal-inizjattiva kienet l-ewwel u qabel xejn li tagħti l-opportunità lill-pubbliku biex jaraw u japprezzaw it-teżori moħbija fl-Imqades Rabtin. Ma’ dan kien hemm anke diversi inizjattivi mużikali u kulturali li kkaratteriżżaw is-serata tas-Sibt.

Il-Komunità Agostinjana tar-Rabat għal din l-okkażjoni fetħet is-sular ta’ isfel tal-Kunvent biex in-nies setgħet tapprezza l-binja sabiħa tal-arkitett tal-Ordni Andrea Belli li nbena lejn nofs tas-seklu 18. F’dawn l-ispazji tal-Kunvent, wieħed seta' japprezza ukoll il-mużew mill-isbaħ b’diversi opri ta’ arti. Ewlenija fosthom ta’ min isemmi l-erba’ pannelli ta’ skola pittorika ta’ Sqallija li jiffurmaw il-polittiku li kien ikkummissjonat mir-reliġjużi Agostinjani fis-seklu XV.  Din hi opra ta’ arti ta’ valur kbir mhux biss għall-Kunvent ta’ San Mark, imma anke għall-istorja tal-Arti fil-gżejjer tagħna.

Apparti l-kunvent wieħed seta’ japprezza wkoll il-knisja ta’ San Mark  li tmur lura għas-seklu  XV, u nbniet mill-arkitett Girolamo Cassar li aktarx uża l-pjanta ta’ din il-knisja bħala prova biex imbagħad bena l-Konkatidral ta’ San Gwann. 

Bħala parti mill-inizjattivi kulturali li ttellgħu, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ttella’ kunċert tal-Orgni fil-knisja mill-organista Claire Balucci akkumpanjata minn Soprani lokali.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.