Il-Kunvent u l-Knisja ta’ Santu Wistin fin-Notte Bianca

Is-Sibt 7 ta’ Ottubru, il-Komunita Agostinjana tal-Belt ħadet sehem fin-Notte Bianca li issa saret parti mill-Kalendarju annwali tal-Belt Kapitali permezz ta’ diversi inizjattivi. Fost dawn ta’ min isemmi il-wirja li ġiet imtella’ fl-okkażjoni tal-175 sena mit-twaqqif tal-Kulleġġ Santu Wistin fl-istess kuriduri li tant snin ilu servew bħala skola fil-Kunvent tal-Belt. Dak iż-żmien l-Iskola Santu Wistin kienet l-ewwel skola tal-Knisja bla ħlas għat-tfal Maltin. Diversi żgħażagħ minn Tagaste Youths li huma lkoll ex-studenti tal-kulleġġ, laqgħu in-nies fid-daħla tal-Kunvent u dawruhom mhux biss mal-wirja, imma anke ma’ partijiet mill-mużew tal-Kunvent. Dawk kollha li ġew, setgħu japprezzaw diversi spazji tal-kunvent li jagħmlu parti mic-Ċentru ta’ Interpretazzjoni tal-Komunità li eventwalment għandu jkun lest u jinfetaħ għall-pubbliku fix-xhur li ġejjin.

Apparti ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa bħal kull nhar ta’ Sibt, fil-knisja ttellgħu żewġ kunċerti mis-Saint Monica Vocal Ensamble b’repertorju ta’ siltiet ta’ mużika sagra. Iż-żewġ kunċerti ntlaqgħu tajjeb ħafna mill-pubbliku li apprezza kemm il-biċċiet magħżula imma anke l-vuċijiet mill-isbaħ.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.