Fr Ray Francalanza OSA - President tal-KSMR

Wara li f’Lulju li għadda  l-kariga ta’ President tal-KSMR (Konferenza Superjuri Maġġuri tar-Reliġjużi)  ġiet vakanti bir-riżenja tal-Provinċjal tal-Kapuċċini Patri Martin Micallef ofm cap;  is-Sibt 9 ta’ Settembru 2017, is-Superjuri Maġġuri Rġiel u Nisa tal-Ordnijiet Reliġjużi f’Malta u f’Għawdex iltaqgħu flimkien biex jivvutaw għal President ġdid tal-KSMR.

F’din l-elezzjoni il-Provinċjal tagħna Patri Raymond Francalanza OSA ġie elett bħala l-President il-ġdid tal-KSMR wara li ġab l-maġġoranza assoluta tal-voti kollha tas-Superjuri Irġiel u Nisa.

Kif intemmet l-elezzjoni, l-Viċi-President tal-KSMR, innotifikat mal-ewwel b’telefonata lil Nunzju Appostoliktu Mons Arċisqof Alessandro D’Errico, lil  Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, lil Isqof ta’ Għawdex Mons Mario Grech, lil Vigarju Ġenerali ta’ Malta Mons Joe Galea Curmi, kif ukoll ġew ukoll notifikati persuni oħra li għandhom diversi uffiċċji mportanti fiż-żewġ Djoċesijiet. Fl-aħħarnett ġiet infurmata wkoll il-Konferenza Maġġuri tas-Superjuri Maġġuri tal-Ewropa li għandha s-Sede tagħha f’Ruma.

Waqt li din l-aħbar hi għal Provinċja tagħna aħbar ta’ ġieħ, aħna nifirħu mill-qalb lill-Provinċjal tagħna għal din il-fiduċja li ntweriet fih, waqt li nkomplu inwegħduh it-talb u s-sostenn tagħna.

 

--------------

 

Konferenza Superjuri Maġġuri Reliġjużi - K.S.M.R.

Conference of Religious Major Superiors

 

Il-Kunsill – The Council

 

President KSMR                Rev Dr Ray Francalanza OSA STHD

Email:                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indirizz:                            Kunvent San Mark, Triq Santu Wistin, Rabat – RBT1117 – Malta

Kuntatti:                           Telephone - 21224439;  Mobile 79538289

 

Viċi-President                   Sr Rachel Frendo OSA

Email:                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indirizz:                            208, Triq Fleur-de-Lys, Birkirkara – BKR 9068

Kuntatti:                           Telephone - 21486238; Mobile  99210355

 

 

Segretarja Ġenerali             Sr Mary Anne Sultana DSH

Email:                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bursar:                           Sr Carmen Valentino RSCJ

 

Kunsillieri – Councillors      Fr Alexander Vella O.Carm

                                      Fr Frankie Cini MSSP

                                      Fr Michael Bugeja SJ

                                      Sr Pauline Farrugia DSH

                                      Sr Doris Saliba RGS

                                      Sr Carmen Valentino RSCJ

 

Kull Korrispondenza għandha tintbgħat lil - all correspondence should be sent to:

 

Rev Dr Ray Francalanza OSA STHD

President KSMR

Kunvent San Mark

Triq Santu Wistin

Rabat – RBT 1117

Malta


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.