50 u 25 sena anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali

Matul dawn l-aħħar xhur, tlitt aħwa mill-Provinċja Agostinjana, ċċelebraw b’ferħ kbir il-25 u l-50 sena mill-Ordinazzjoni saċerdotali tagħhom.

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Lulju 2017  P. Joseph Zammit OSA iċċelebra 25 anniversarju permezz ta’ ċelebrazzjoni ewkaristika fil-Knisja S. Nikola minn Tolentino f’Ħal Tarxien. 

Adeodato Schembri OSA iċċelebra 50 sena mill-Ordinazzjoni saċerdotali tiegħu fil-Knisja S. Wistin fir-Rabat Għawdex nhar il-Ħadd 12 ta’ Marzu 2017, filwaqt li P. Luċjan Borg OSA iċċelebra l-50 sena anniversarju saċerdotali fil-Knisja Marija Omm il-Parir it-Tajjeb Paceville nhar il-Ħadd 9 ta’ Lulju 2017.

Nawguraw lil dawn ħutna u nkomplu nitolbu għalihom. Ad Multos Annos!

 

 

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.