Min bħalek, Mulej, jimpurtah daqshekk minni?

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Atti tal-Appostli 13, 14, 43-52; Salm 99; Apokalissi 7, 9, 14b-17; San Ġwann 10, 27-30

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier. Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda”.

Riflessjoni: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom u huma jimxu warajja”. Kif ser ngħarfu l-leħen tal-veru ragħaj, fost tant ilħna li nisimgħu ta’ kuljum? Għandna bzonn ndarru l-widnejna jisimgħu l-leħen tar-Ragħaj it-tajjeb. Min jisma’ persuna biss għal ftit minuti, imbagħad għal sena sħiħa ma jisimgħu qatt aktar, isibha diffiċli biex jiddistingwi l-vuċi ta’ dik il-persuna fil-massa ta’ nies. Min jisma’ il-Vanġelu biss darba fis-sena, ma jitgħallimx kif jagħraf il-leħen tal-Mulej li jkun qed jitkellem.

Imma ejjew ngħiduha kif inhi, mhux faċli tafda lil Ġesu’ għaliex ma jwiegħedtx suċċessi jew rebħiet. Imma jitolbok li tkun don, jitolbok biex ma tfittix vantaġġi għalik innifsek, jitolbok tagħti ħajtek lilu u lill-proxxmu. Madanakollu – huwa jassigurak – li din hija l-unika triq li twassal għall-ħajja ta’ dejjem: “U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem”. Biex naslu għal din il-ħajja ta’ dejjem, mhemmx shortcuts; min jindikalek toroq oħra jkun qed iqarraq bik u jwasslek għall-mewt.

Itlob: Min bħalek, Mulej, jimpurtah daqshekk minni? Min jimpurtah li jkun jafni daqshekk? għarafni, Mulej...u ibqa’ ħenn għalija.

Agħmel: “Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi xejn ma jonqosni”. Meta nisimgħu leħnu, ħa nieħdu l-parir ta’ David li jgħid: “Erħi ħajtek f’idejn il-Mulej, u jagħmel Hu”. 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.