• Fil-bidu tas-sena 2014, il-Provinċja Agostinjana Maltija b’konformita’ ma dak li kien ġie maqbul b’mod unaminu fil-kapitlu Provinċjali Ordinarju 2014, kienet għamlet diskussjonijiet ma’ Mons Arċisqof (dak iż-żmien Mons Pawlu Cremona) u mal-Kurja tal-Arċidjoċesi li fiha wriet ix-xewqa li tibda sservi pastoralment f’xi realta’ ġdida tad-Djoċesi. Eventwalment, il-qbil infatti kien seħħ pjuttost malajr u fi ftit xhur, tant li fis-6 ta’ Diċembru, 2014, l-Eċċellenza Tiegħu Mons Charles J. Scicluna - dak iż-żmien Amministratur Appostoliku sede vacante - (illum l-Arċisqof ta’ Malta) kien ħareġ id-Digriet li fiha huwa kien qed “jafda l-kura pastorali tal-Knisja ta’ San Martin, il-Baħrija u l-inħawi ta’ madwarha li jinsabu fit-territorju tal-Parroċċa ta’ San Pawl, ir-Rabat, f’idejn ir-Reverendu Patri Provinċjal pro tempore tal-Patrijiet Agostinjani u tad-delegati tiegħu, ad nutum Ordinarii loci.”
  • Fr Ray Francalanza osa – dak iż-żmien Provinċjal - kien beda beda l-ħidma tiegħu bħala l-ewwel Rettur f’isem il-Provinċja nhar l-1 ta’ Jannar 2015. Fl-aħħar żewġ Kapitli Provinċjali, Fr Ray reġa ġie ikkonfermat biex jkompli jaqdi f’dan il-ministeru. Dan jfisser li bħala reliġjuzi agostinjani ilna diġa’ tmien snin naqdu pastoralment f’din il-lokalita’. Il-popolazzjoni fil-Baħrija illum kibret sew u qabzet l-2700 persuna mifruxa fuq 560 familji. Fiha telgħu jgħixu ħafna koppji żgħar u dan jagħmel mill-post komunita’ pjuttost żgħażugħa. Tul dawn is-snin saret ħidma kbira fuq kull livell biex tinbena komunita’ sabiħa kemm fuq livell ta’ fidi u anke fuq livell soċjali. Don kbir li hemm fil-Baħrija hu l-impenn ħaj ta’ bosta persuni li jservu u jingħataw b’ħafna imħabba u ġenerozita għall-ġid tal-komunita’ kollha. Min jixtieq jieħu togħma tal-ħajja fil-komunita’ tal-Baħrija, jista jservi l-fb page – Knisja Baħrija page.


Novembru huwa x-xahar li fih aħna l-Agostinjani niftakru iktar mis-soltu, fil-bżonn li nitolbu għall-vokazzjonijiet b’mod speċjali dawk agostinjani.

Nhar it-Tnejn, 14 ta’ Novembru 2022 fis-6pm, il-Kummissjoni Provinċjali tal-Lajċi Agostinjani, flimkien mal-Fraternita’ Agostinjana Sekulari, jixtiequ ser jorganizzaw laqgħa ta’ talb għall-vokazzjonijiet fil-Kappella Santa Rita San Ġiljan. Fr Terence Spiteri OSA, Promotur tal-vokazzjonijiet, ser jaqsam magħna riflessjoni Bibblika filwaqt li l-aħwa tal-Fraternita’ Sekulari ser imexxu t-talb.


Sena Akkademika 2023

1 Semestru (Jannar – Marzu 2023)

Il-Katekiżmu Agostinjan

 De catechizandis rudibus

(Kif tgħallem il-katekiżmu lil min għadu jibda)

 

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Jannar 2023 (6.00 – 7.30pm)

Searching and Confessing.Augustine of Hippo’s Quench for Wisdom and  Truth (Prof. Salvino Caruana OSA)

VENUE:

MILLENNIUM HALL (Augustinians, Millennium Chapel, Church Street, Paceville, St Julian’s)

 

PANEL:

Rev. Dr Stefan Attard SThD (Greg.)

Dean Faculty of Theology, University of Malta

 

Rev. Canon Dr. Jonathan Farrugia

HOD, Dept of Patrology, Church History & Paleo-Christian Archeology, Faculty of Theology, University of Malta

                                                           

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Jannar 2023

Ftuħ tas-Sena Akkademika 2023

 

Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija

Presjeduta mill-WR P. Leslie Gatt OSA

Provinċjal – President Ist.Agost.

 

Daħla fil-qosor għas-Sena Akkademika 2023

Prof. P. Salvinu Caruana OSA

 

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Jannar 2023

Il-katekeżi ta’ S. Wistin kontra d-Donatisti

Rev. P. Desira OSA (Ist. Agost.)

           

Il-Ġimgħa, 03 ta’ Frar 2023

Il-katekeżi ta’ S. Wistin kontra l-Manikej

  1. Mario Attard ofm.cap. (Ist. Agost.)

 

 

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Frar 2023

Katekeżi Nisranija għat-tfulija llum

Rev. Dr Carl-Mario Sultana (UOM)

 

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Frar 2023

 Il-katekeżi ta’ S. Wistin kontra l-Pelaġjani

Andrè P. Debattista (Ist. Agost. - UOM)

 

 

Il-Ġimgħa, 03 ta’ Marzu 2023

 Il-katekeżi Nisranija fil-kitbiet tal-Missirijiet tal-Knisja Griega

fis-seklu 4

Revdu Papàs Prof. Martin Zammit

Prof. tal-Ilsna u l-Kulturi tal-Lvant Nofsani, u Asjatiiċi (Fak. Arti – UOM)

 

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Marzu 2023       

Il-katekeżi Nisranija f’xi Missirijiet tal-Knisja Griega fis-seklu 4-5

Rev. Kan. Jonathan Farrugia (Ist.Agost. - Kap tad-Dip. Fak.Teol. - UOM)

 

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Marzu 2023

Il-katekeżi Nisranija ta’ S. Girgor ta’ Nissa

Rev. Kan. Jonathan Farrugia (Ist.Agost. - HOD. - Fak.Teol. - UOM)

 

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Marzu 2023

Is-siwi tal-Missirijiet tal-Knisja għall-katekeżi Nisranija tal-Papa Franġisku

Revdu Mons. Prof. Hector Scerri (Ist. Agost. – Fak. Teol. - UOM)

 

 L-24 edizzjoni tal-Annual Saint Augustine Lecture - 2023

Kelliem: Il-Professur Dr Henry Eguiarte Bendimez OAR

   Editur tar-rivista Augustinus

 

The role of De Catechizandis rudibus within the process of a

Christian Initiation programme in Hippo

Nhar il-Erbgħa, 29 ta’ Marzu 2023 fis-7.00pm

Fis-sala KSU tal-Università ta’ Malta, tal-Qroqq Msida

               Moderatur: Revdmu Monsinjur Professur Hector Scerri  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

 

 

  Nhar il-Ħamis, 30 ta’ Marzu 2023 fis-6.15pm

Fis-sala fil-Kunvent S. Rita, f’Baystreet, S. Ġiljan

 Il-Professur Henry Eguiarte Bendimez jitħadded dwar:

 

The “Book of Creation”. Augustine and Ecology

 Moderatur: Is-Sur Andre’ Debattista  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ħajr minn qalbi lid-

Dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta’ Malta Revd Dr Stefan Attard SThD,

lil P. Pierre Desira OSA Ass. Dir. Ist. Agost., għall-ħidma koordinata minnu

lis-Segretarja Amministrattiva Ms Antoinette Borg

lir-Revdmu Monsinjur Professur Hector Scerri

lill-Kan. Dr Jonathan Farrugia Kap tad-Dip. tal-Patroloġija,

Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

lis-Sur André P. Debattista Lekċerer, Università ta’ Malta

u lis-Sur Mario Randon, supervisor/tekniku – Kumpless S. Rita

Wara jkun hemm riċeviment.

24th Annual Saint Augustine Lecturer - 2023

 

Professor Dr Henry Eguiarte Bendimez OAR, editur tal-Augustinus

 

 Sena Akkademika 2023

It-2 Semestru (April 2023 – Ġunju 2023)

 

Wistin dwar kitbietu

Ir-Ritrattazzjonijiet ta’ S. Wistin f’2 kotba

Il-Ġimgħa, 14 t’April 2023 (6.00 – 7.00pm)

Rev. Prof. Salvinu Caruana OSA (Ist. Agost.)        

Daħla għar-Retractationes ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 21 t’April 2023 (6.00 – 7.00pm)         

 Mr Ivan Said (EU Brussels)

 Ħjiel siewi dwar it-traduzzjonijiet bl-Ilsien Malti tal-kitbiet ta’ S. Wistin

 

 Il-Ġimgħa, 28 t’April 2023 (6.00-7.00pm)

Rev. P. Pierre Desira OSA (Ist. Agost.)

 L-Elenku tal-kitbiet ta’ S.Wistin skont S. Possidju, isqof ta’ Kalama

 

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Mejju 2023 (6.00 – 7.00pm)

 Rev. Prof. P. Salvinu Caruana OSA (Ist. Agost.)

Xi ħjiel dwar it-trattati bibliċi fir-Retractationes ta’ S Wistin

 

 Il-Ġimgħa, 12 ta’ Mejju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Rev. P. Desira OSA (Ist. Agost.)

Xi ħjiel dwar l-Ittri u d-Diskorsi ta’ S.Wistin

 

Il-Ġimgħa, 19 ta’ Mejju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Onor. Imħallef Emeritus Dottor Silvio Meli (Ist.Agost.)

It-trattati kontra l-Manikejiżmu fir-Retractationes ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 26 ta’ Mejju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Mr Andre’ DeBattista (UOM – Ist.Agost)

It-trattati kontra d-Donatiżmu fir-Retractationes ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 2 ta’ Ġunju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Rev. Dr Jonathan Farrugia (UOM – Ist.Agost.)

It-trattati kontra l-Pelaġjaniżmu fir-Retractationes ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 9 ta’ Ġunju 2023 (6.00 – 7.00pm)

 Rev. Dr Jonathan Farrugia (UOM – Ist.Agost.)

It-trattati kontra s-Semi-Pelaġjaniżmu fir-Retractiones ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Ġunju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Dr Ritienne Debono MD (Ist.Agost.)

It-trattati kontra l-Arjaniżmu fir-Retractiones ta’ S. Wistin

 

 

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Ġunju 2023

Iqassam iċ-Ċertifikat ta’ Attendenza

Il-WR Kan. Dr Jonathan FARRUGIA

Kap tad-Dipartiment tal-Ġrajja tal-Knisja,

Patroloġija, u Arkeoloġija Paleonisranija

Koordinatur tal-Kors tal-BA (Theol.& Human Studies)

Fakultà tat-Teoloġija

Università ta’ Malta

Fis-6.15pm fis-sede l-ġdida tal-Istitut Agostinjan


Il-preparazzjonijiet għall-esperjenzi tas-sajf li ġej bdew diġà, u għalhekk qegħdin noffru dawn l-esperjenzi għal żgħażagħ bejn 18 u 35 sena.

  • Is-Segretarjat Missjonijiet Agostinjani (AMIGOS) qiegħed joffri esperjenza missjunarja ta’ 3 ġimgħat fil-Kenja.
  • l-Augustinian Youths qegħdin joffru esperjenza differenti forma ta’ mixja twila ta’ iktar minn 100Km lejn il-Katidral ta’ Santiago fi Spanja bħala komuntà.

 

Min ikun jixtieq iktar dettalji jew jaf lil xi ħadd imħajjar jista’ jikkuntattja lil

  • Fr Mario Abela osa (Esperjenza Missjunarja) – 79255936
  • Fr Terence Spiteri osa (Camino de Santiago) – 99844628 / Camino de Santiago 

Grupp ta’ edukaturi mill-Kulleġġ Santu Wistin, flimkien mar-Rettur tal-Kulleġġ tagħna fr David Cortis osa, kellhom l-opportunità li jattendu kors interessanti ħafna f’Helsinki, fil-Finlandja, flimkien ma’ edukaturi minn pajjiżi oħra Ewropej bħala parti mill-programm tal-Unjoni Ewropea Erasmus+. Din l-esperjenza kienet l-ewwel u qabel kollox prova ta’ kemm il-kulleġġ tagħna qed jaħdem fi ħdan standards għoljin, peress li ġie nnutat li xi prattiċi u metodi użati fil-Finlandja, qed jiġu applikati wkoll fil-kulleġġ tagħna.

Kien evidenti li s-sens ta’ ħidma f’tim matul il-gruppi kollha tas-sena bejn l-edukaturi kif ukoll it-tim tat-tmexxija tal-kulleġġ, huwa wieħed miċ-ċwievet ewlenin għas-suċċess. L-edukaturi kollha jaħdmu flimkien biex jilħqu għan komuni, dak tal-ġid tal-istudenti tagħhom. It-titjib akkademiku tal-istudenti mhuwiex il-prijorità ewlenija fi ħdan dawn l-iskejjel. Minflok, l-attivitajiet isiru b’mod divertenti, li jinvolvu ħafna prattiċi, użu tat-teknoloġija, sports, u inizjattivi oħrajn.

Permezz ta’ dawn, il-miri stabbiliti jintlaħqu b’mod effettiv. L-importanza li tkun fiżikament attiv fuq bażi regolari, matul il-ġurnata, kienet ukoll xi ħaġa li kienet partikolarment innutata. It-tim Malti kellu esperjenza diretta ta’ dan l-aspett matul il-kors; dan irriżulta f'livelli ogħla ta' konċentrazzjoni u motivazzjoni. L-opinjonijiet u l-ideat tal-istudenti jingħataw importanza kbira fl-iskejjel Finlandiżi; minn lezzjonijiet miżmuma għal tagħmir rikreattiv fil-grawnds tal-iskola.

Bħala edukaturi ġejna lura Malta mimlijin entużjażmu u ideat ġodda li diġà qed jiġu maqsuma mal-bqija tal-komunità tal-kulleġġ, bil-ħsieb li kulħadd ikun f’sintonija u jaħdem id f’id għall-għan aħħari komuni: il-ġid tal-istudenti. L-għaqda hija s-saħħa!

 

Ms Daniela Buttigieg

Edukatriċi fil-Primarja – St. Augustine College

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.