Nhar it-Tnejn 7 t’Ottubru kien organizzat mument sabiħ (Take the Risk) ta’ talb, formazzjoni u logħob għall-istudenti tal-kulleġġ Santu Wistin biex ikompli jsiru jafu lil xulxin u lil Alla.Nhar il-Ħamis 26  u l-Ġimgħa 27 ta' Settembru, fil-Kulleġġ Santu Wistin ġiet iċċelebrata quddiesa għall-istudenti tal-Primarja u Sekondarja flimkien mal-edukaturi u l-ġenituri kollha. Kien mument sabiħ li fih irringrazzjajna lil Mulej għal dak li għamel magħna fis-sajf u offrejnilu din is-sena skolastika li ġejja. 


Il-Ħadd l-1 ta’ Settembru, inagħta bidu għall-Kapitlu Ġenerali Ordinarju 2019 tal-Ordni Agostinjan permezz ta’ quddiesa fil-Bażilika ta’ Santu Wistin Ruma. Dan ser ikun il-186 Kapitlu Ġenerali tal-Ordni u ser jinżamm fil-kurja Ġenerali tal-Ordni biswit il-pjazza ta’ San Pietru.

Il-Kostituzzjonijiet tal-Ordni jindikaw li l-“Kapitlu Ġenerali,li huwa msejjaħ biex jippromwovi l-ġid komuni ta-aħwa reliġjużi, huwa l-avveniment prinċipali fil-ħajja tal-Ordni, għax għandu joffri xhieda tal-Ispirtu Agostinjan waqt li joħroġ b’mod ċar l-għaqda tal-imħuħ u l-qlub. Għaldaqstant, konxji minn din ir-responsabilita, il-membri kollha tal-Kapitlu għandhom ifittxu l-ġid komuni tal-Ordni. (Kost. 408)

Fil-Kapitlu Ġenerali, li jsir kull sitt snin, qed jipparteċipaw madwar mitt reliġjuż minn aktar minn ħamsin pajjiż madwar id-dinja. Malta qed tkun rappreżentata mill-Provinċjal, P. Leslie Gatt u mill-Kunsilier Provinċjali, P. Franco Grech.

Barra mill-elezzjoni tal-Pirjol Ġenerali u l-uffiċjali l-oħra tal-Ordni, il-Kapitli ser ikun qed jiddiskuti: 1) l-Vokazzjonijiet 2)Il-Pjan tal-Formazzjoni tal-kandidati ġodda fl-Ordni 3) L-Ekonomija u l-ġid komuni 4)L-Istrutturi tal-Ordni. 

Il-Papa franġisku ser jiltaqa mal-membri tal-Kapitlu nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Settembru. L-Arċisqof Charles Scicluna ser ikun mistieden ukoll biex janima waħda mis-sessjonijiet. 

Jalla l-Ispirtu s-Santu jkun mal-aħwa sabiex inomplu nkunu ta’ servizz lill-Knisja skond il-kariżma u l-ispiritwalita Agostinjana.  


Matul dawn il-jiem madwar mitt rappreżentant tal-Ordni Agostinjan għadhom għaddejjin bid-diskussjonijiet dwar il-preżenza tagħna fil-knisja u fid-dinja. Nhar it-Tnejn 9 ta’ Settembru l-jum beda bil-quddiesa tal-Ispirtu s-Santu u wara, l-aħwa nġabru fl-awla kapitulari fejn saret l-elezzjoni tal-Pirjol Ġenerali. B’kollox kien hemm tmenin membru Kapitulari li kellhom id-dritt tal-vot.

P. Alejandro Moral Anton reġa ġie elett bħala Pirjol Ġenerali  għas-sitt snin li ġejjin. Filfatt dan ser ikun it-tieni mandat tiegħu wara li kien ġa qed iservi f’dan l-uffiċċju sa mill-Kapitlu Ġenerali Ordinarju tal-2013. P. Alejandro huwa Spanjol u qabel serva f’diversi uffiċċji kemm fil-Provinċja tiegħu u anke fuq livell ta’ Ordni. Mal-aħbar tal-elezzjoni, l-membri Kapitulari nġabru fil-kappella fejn saret it-tħabbira uffiċjali, ittieħed il-ġurament tal-ħatra, tkanta l-innu ta’ Radd il-Ħajr u waqt il-kant tal-Innu lil Santu Wistin, kull reliġjuż preżenti ta’ t-tgħannieqa tal-paċi lill-Pirjol Ġenerali elett.

L-Erbgħa imbagħad ġew eletti l-uffiċjali tal-Ordni fuq suġġerimenti tal-Istess Pirjol Ġenerali. P. Joseph L. Farrell li huwa Amerikan kien ikkonfermat bħala Vigarju Ġenerali tal-Ordni. L-Ewropa ser tkun rappreżentata minn żewġ kunsilliera: P. Luis Marin de San Martin li huwa Spanjol u P. Paul Graham li huwa Ingliż. Il-membri l-oħra tal-Kunsill Ġenerali huma: P. Anthony Banks (Awstraljan), P. Edward Daleng (Niġerjan), u P. Alexander Lam (Peruvjan). P. Pasquale Di Lernia (Taljan) ser ikun is-Segretarju Ġenerali, P. Franz Klein (Ġermaniż) l-Ekonomu Ġenerali u P. Edward Daleng (Niġerjan) il-Prokuratur Ġenerali.

Minn qalbna nawgurawlhom ħidma fejjieda b’risq il-familja tagħna Agostinjana waqt li nwegħduhom it-talb tagħna.


Stqarrija dwar il-proġett fuq l-art tal-Provinċja Agostinjana Maltija f’San Ġiljan

Fid-dawl ta’ referenzi li qed isiru f’xi mezzi tal-media dwar art li l-Provinċja Agostinjana Maltija għandha f’San Ġiljan, tajjeb li wieħed jiċċara li:

 • L-art imsemmija tiġbor fiha kunvent, kappella u biċċa art li għal ħafna snin kienet biss art mhux użata. Fid-dawl tal-iżvilupp kbir li sar fiż-żona tal-madwar lejn it-tmiem tas-snin tmenin u disgħin, bdiet tinħass il-ħtieġa li l-art madwar il-kunvent ma tibqax art mitluqa u tiġi riġenerata.
 • Fil-fatt kien sar pjan biex din l-art tiġi żviluppata imma għal diversi raġunijiet dan il-proġett twaqqaf u għal ħafna snin l-art tħalliet mitluqa.
 • Fis-snin aktar riċenti kien hemm aktar minn żviluppatur wieħed li wera interess biex jixtri l-art u anke l-binja tal-kunvent u l-kappella stess. F’dak il-kuntest il-Provinċja reġgħet bdiet tikkonsidra l-possibilità li jitwettaq proġett li jirriġenera l-art waqt li jassikura li l-kunvent u l-kappella jkunu valutati u jibqgħu jservu l-għan pastorali tagħhom.
 • Sabiex jintlaħaq dan il-għan, ġiet ikkunsidrata l-possiblità ta’ ftehim ma' terzi persuni u fil-fatt wara diversi diskussjonijiet u konsiderazzjonijiet sar ftehim ta’ kera (u mhux bejgħ ta’ art) għal żmien determinat ma’ Baystreet Holdings Ltd. Malli kien finaliżżat dan il-ftehim, Baystreet Holdings bdew il-proċess għall-permessi meħtieġa mill-Awtorità tal-Ippjanar.
 • Dawn il-konsiderazzjonijiet jinkludu:
  • Ir-restawr minn barra tal-binja sħiħa tal-kunvent u l-kappella.
  • Iċ-ċentralità tal-kappella u l-kunvent bħala spazji pastorali f’nofs żona frekwentata aktar min-nies.
  • Aktar min-nofs l-ispazju ‘il fuq mil-livell tal-art jibqa’ spazju miftuħ (pjazza) quddiem il-kunvent bil-possibilità li terġa’ tagħmel aċċessibbli anke t-taraġ prinċipali u d-dħul għall-Knisja u l-Kunvent.
  • Il-bini ta’ parkeġġ taħt l-art li jaġevola l-użu tal-istess kappella u kunvent waqt li jtaffi l-problema ta’ parkeġġ fiż-żona.
 • Id-dħul minn din il-kirja tul is-snin għandu jkompli jgħinna biex inkomplu ninvestu fl-impenn reliġjuż, soċjali u edukattiv tagħna fis-Soċjeta Maltija. Ma’ dan tajjeb jissemma wkoll ir-restawr u ż-żamma tad-diversi binjiet storiċi tagħna li huma parti mill-patrimonju ta’ pajjiżna.
 • Barra minn hekk riċentament il-Provinċja investiet fi proġett ta’ pannelli fotovoltajci fuq erba’ kunventi tagħha.
 • Inizjattivi oħra tal-Provinċja jinkludu: kulleġġ b’żewġ setturi li joffri edukazzjoni lil 825 student; binja li għal diversi snin ilha mogħtija u użata bħala Dar tat-Tfal; sapport kontinwu lil diversi Opri Missjunarji u bosta inizjattivi reliġjużi u soċjali oħra, fosthom f’Paceville stess.
 • Il-Provinċja Agostinjana Maltija laqgħet it-talba tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent biex issir taf aktar dwar il-Proġett.

 

P. Leslie Gatt O.S.A.

Provinċjal

8 ta’ Ġunju 2018

 

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.