David Cortis osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. David Cortis osa

 


 

X’tixtieq minn ħajtek? Kif timmagina lilek innifsek fi żmien 5 jew 10 snin oħra?

Dawn kieku żewġ mistoqsijiet li nista’ ngħid li ċaqalquni meta kont affrontat bihom. Kienu żewġ mistoqsijiet li l-imgħallem tiegħi fuq il-post tax-xogħol kien staqsieni waqt business-meeting u evalwazzjoni personali. Kieku mistoqsijiet li ftit ħsibt fuqhom u allura injorajthom.


TALBA

Hawn jien Mulej, ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek.

Hawn jien Mulej, ħa nmur kull fejn tmexxini għax Int sibtni f’posti


Kull min ra xi dokumentarju jew qara xi artiklu dwar Londra jew kien xi darba f’din il-belt metropolitana, u għamel użu mis-servizz tal-underground f’din il-belt, jinduna li dan huwa


Għażiż/a żagħżugħ/a

Jisimni Wistin. Għalkemm għext żmien ilu, għadni ħaj illum permezz tal-ħafna kitbiet li ħallejt warajha. Nixtieq li permezz ta’ din l-ittra ċkejkna nagħmlu bħal encounter bejnietna ta’


Il-Mulej kellem lil Samwel: “Kemm se ddum qalbek sewda għal Sawl, meta jien neħħejtu minn sultan fuq Iżrael? Imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.